Informacje Ogólne

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W UNISZOWEJ

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców Uniszowej, apelujących o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 2006 r. dla tej miejscowości, burmistrz Ryglic rozpoczął prace mające na celu opracowanie zmiany istniejącego planu dla Uniszowej. Pomyślnie zakończyła się procedura wnioskowania o środki zewnętrzne na częściowe sfinansowanie konsultacji z mieszkańcami proponowanych zmian w dokumencie. Zaktualizowanie planu umożliwi rozwój miejscowości Uniszowa, gdyż dotychczasowy plan uniemożliwiał rozbudowę lub budowę nowych budynków na części gruntów oznaczonych jako grunt rolny przy istniejącej drodze powiatowej oraz drogach gminnych. Jednocześnie nowy dokument zapewni zwiększenie wartości tych nieruchomości poprzez zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na działki budowlane.

 

Uruchomienie konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, rozpocznie się po podjęciu uchwały w sprawie zmiany istniejącego planu przez Radę Miejską w Ryglicach.

Wróć