Informacje Ogólne

Zmarła Zofia Gawron - Zasłużony dla Gminy Ryglice

Zmarła Zofia Gawron - Zasłużony dla Gminy Ryglice

Burmistrz Ryglic i cała społeczność Gminy Ryglice składa wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci w dniu 14 marca br. Pani Zofii Gawron – odznaczonej medalem „Zasłużony dla Gminy Ryglice”.

 

Pani Zofia Gawron zyskała nasz największy szacunek i uznanie za pełną poświecenia działalność na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców gminy pełniąc wieloletnią funkcję pielęgniarki środowiskowej.

 

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Pani Zofii Gawron składamy szczere kondolencje rodzinie.

Wróć