Kultura

Złota Podkowa Pogórza w rękach Zespołu Regionalnego "Zalasowianie".

W minioną niedzielę, 18 września, na rynku w Ryglicach odbył się jubileuszowy X Festiwal Kultury Pogórzańskiej, której honorowy patronat objął Marszałek Województwa Małoposlkiego Jacek Krupa oraz Wojewoda Małopolski Józef Pilch. W imprezie organizowanej przez Burmistrza Ryglic oraz Ośrodek Kultury w Ryglicach (przy współpracy z Zespołem Szkół w Ryglicach oraz OSP w Ryglicach), w rywalizacji o główną nagrodę- Złotą Podkowę Pogórza, uczestniczyło 19 grup konkursowych.
Zgodnie z regulaminem, każdy uczestnik konkursu miał za zadanie przygotować krótki program złożony z piosenek, pieśni obrzędowych, przyśpiewek lub krótkiej gawędy. Prezentacja ta, miała w sposób właściwy wydobyć tradycje swojego regionu i pokazać elementy własnego folkloru, uwypuklając gwarę językową, autentyczność instrumentów muzycznych i innych rekwizytów czy wreszcie zgodnych z tradycją zachowań obyczajowych.
Do rywalizacji konkursowej przystąpiły zespoły regionalne, śpiewacze i kapele ludowe z różnych części Pogórza- Łęk Dukielskich, Malca, Dębicy, Równego, Gwoźdźca, Trzcinicy, Poręby Spytkowskiej, Jasła, Strzyżowa, Siemiechowa, Szynwałdu i oczywiście Zalasowej i Kowalowej. W tym roku Złota Podkowa Pogórza wraz z nagrodą finansową, trafiła do Zespołu Regionalnego "Zalasowianie" z Zalasowej, za program obrzędowy "Babski Comber". Miejsca I i II nie przyznano, natomiast trzecie miejsce zdobył Zespół Folklorystyczny "Gwoździec" z Gwoźdźca, za program obrzędowy "jak to do sołtysa Karola z rajem przyszli". W kategorii kapel ludowych I miejsce zdobyła Kapela Ludowa "Siemiechowianie" z Siemiechowa, a na kolejnych znaleźli się: Kapela Ludowa "Trzcinicoki" z Trzcinicy oraz Kapela Ludowa "Gwoździec" z Gwoźdźca. W tej kategorii wyróżniono zespół "W Kuźni u Kowala" z Kowalowej. Natomiast w kategorii grup śpiewaczych, I miejsce przypadło Grupie Śpiewaczej "Gwoździec" z Gwoźdźca, a kolejne zajęli: Kobieca Grupa Śpiewacza "Porębianie" z Poręby Spytkowskiej oraz Grupa Śpiewacza "Siemiechowianki" z Siemiechowa. Wyróżnieni w tej kategorii konkursowej zostali: Zespół Śpiewaczy "Senior" z Dębicy oraz Męski Zespół Śpiewaczy "Porębianie" z Poręby Spytkowskiej.
Łączna pula nagród finansowych w konkursie, ufundowanych przez Burmistrza Ryglic Bernarda Karasiewicza wynosiła 8 tyś zł.
Zmagania konkursowe oceniało jury, której przewodniczącą była wybitna etnomuzykolog Aleksandra Szurmiak- Bogucka, która jako przedstawiciel jury 10 lat temu, uczestniczyła w I inauguracyjnym konkursie Festiwalu Kultury Pogórzańskiej.
Impreza była wspaniałą okazją do zaprezentowania twórczości artystów ludowych, z których słynie Gmina Ryglice. Na stosikach wystawowych, swoje prace prezentowali tacy twórcy ludowi jak Dorota Kisiel-Szynal, Agata Marcinek, Barbara Początko, Koło Rękodzieła Artystycznego, Barbara Mosoń, Edyta Kantor, Jadwiga Nocek oraz Tomasz Dudowicz. Natomiast statuetkę z podkową - nagrodę główną w konkursie - wykonał Ryszard Wiśniowski, lokalny rękodzielnik z Ryglic.
Festiwal Kultury Pogórzańskiej nie odbyłby się bez pogórzańskich smaków - jadła regionalnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Koło Pań Rygliczanki po których konsumpcji, można było degustować wina z lokalnych winnic Szczepana Marcinka.

Ponadto na imprezie, osoby zaangażowane w ramach "Programu Ochrony Podkowca Małego w Polsce", prezentowały gry i zabawy, których motywem przewodnim był Podkowiec Mały – nietoperz którego ochrona jest priorytetowym działaniem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „Pro Natura.
W ramach imprezy istniała możliwość bezpłatnego zwiedzania spichlerza i Ryglic wraz z przewodnikiem.

Pod koniec imprezy, swoje skecze prezentował Kabaret Z KONOPI, a ich nowy repertuar spotkał się z żywym przyjęciem wśród ryglickiej publiczności. Natomiast o godzinie 19.30 rozpoczęła się biesiada taneczna z zespołem "Gromy".

W tym roku, wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli Rady Miejskiej w Ryglicach, sołtysów, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Ryglicach, szkół i jednostek organizacyjnych gminy, pojawiła się Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Marszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys oraz Burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

fot. D.Skruch (więcej zdjęć wkrótce)

przejdź do galerii

Wróć