Informacje Ogólne

Przedłużenie ankiety online - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Przedłużenie ankiety online - Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego
Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego 2.0” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 przedłuża konsultacje społeczne i możliwość wypełnienia ankiety online w zakresie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Uniszowa, gmina Ryglice do 31 maja 2020r.,
 

Zachęcam mieszkańców gminy Ryglice a w szczególności mieszkańców Uniszowej do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd76tGNmajcjI4Xbt8pW9EVm1vqqEhH68wM5AUSRV8Jo82coQ/viewform?usp=sf_link

Wróć