Informacje Ogólne

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zalasowej świeci przykładem!

Już tradycją stało się, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej roku szkolnym 2017/2018 bierze udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Społeczność uczniowska jak co roku podejmuje szereg działań nie tylko tych przewidzianych regulaminem konkursu, ale też i wykraczających poza jego zakres.

 

Uczniowie wraz z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym zadbają nie tylko o to, by każde dziecko było wyposażone w odblaski w postaci kamizelek oraz elementów odblaskowych, ale pomyślano też o seniorach. Młodzież wykona odblaski, które następnie przekaże starszym osobom z rodziny lub sąsiedztwa. Szkoła przygotuje, jak co roku, festyn promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, którego każdy z nas jest uczestnikiem w mniejszym lub większym stopniu. W ten sposób chcemy zadziałać na rzecz środowiska lokalnego i dotrzeć do jak najliczniejszej grupy członków z naszego otoczenia, by przez wspólną zabawę kształtować świadomość zarówno pieszych, jak też i kierowców.

 

Jako miłośnicy naszych czworonożnych przyjaciół zadbaliśmy także o nich, oczywiście
z troską o bezpieczeństwo kierujących. Uczniowie wykonają odblaski dla swoich pupili.

 

Fani filmów oraz filmików również znajdą coś dla siebie. Na stronie internetowej szkoły pojawi się film ukazujący przebieg akcji „Odblaskowa Szkoła 2017”.

 

Każda klasa wykonała gazetkę promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ci, którzy mają talent plastyczny i ciekawe pomysły, a przede wszystkim chęci, mogą wziąć udział w konkursie plastycznym „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Uczniowie klas I-III zaprojektują „Odblaskowe zakładki do książek”.

 

Śpiewać każdy może.... Oczywiście! W szkole odbędzie się międzyklasowa rywalizacja na „Piosenkę odblaskową”. Dla tych z talentem pisarskim też coś przewidziano. Mogą stanąć w szranki w konkursie na „Odblaskowy wiersz lub opowiadanie”. Zwolennicy fotografowania mogą zgłosić się do konkursu fotograficznego dla rodzin „Odblaskowa Rodzina”.  Wielbiciele latawców, dodajmy odblaskowych, także będą mieli swój dzień - „Dzień Latawca”.

 

Pomyśleliśmy również o miłośnikach imprez. W szkole odbędzie się „Odblaskowa Dyskoteka” oraz konkurs na najciekawszą „Fryzurę Odblaskową”. Sympatycy maszerowania, biegania też mogą wybrać coś dla siebie. Zorganizowany zostanie „Marsz Odblaskowy” oraz wieczorny bieg odblaskowy „Świecimy Przykładem” z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Oczywiście nie zabraknie współpracy z policją. Z policjantami spotkały się już przedszkolaki i uczniowie klas pierwszych udowodniając, że potrafią wykorzystać  wiedzę w praktyce podczas prawidłowego przejścia na drugą stronę ulicy. Najmłodsi wyjadą również do Skrzyszowa na Festyn BRD, gdzie dowiedzą się jeszcze więcej na temat bezpieczeństwa na drodze. Każda klasa opracuje „Dekalog bezpieczeństwa” - najciekawszy ukaże się na stronie internetowej szkoły. Mieszkańcy wsi otrzymają ulotki promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym wraz z informacjami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz opaski odblaskowe.

 

Pasjonaci sportu pomyśleli pewnie, że zapomnieliśmy o nich... Nic bardziej mylnego. I dla nich przewidzieliśmy gratkę - „Mecz Piłki Siatkowej Odblaskowej” na Orliku w Kowalowej.

 

Chyba każda grupa naszej społeczności lokalnej, nie tylko szkolnej, znajdzie coś dla siebie, by razem bawiąc się, stając do rozlicznych konkursów, wspólnie zadbać o bezpieczeństwo na drodze, bo przecież właśnie o to chodzi.

 

Oj, będzie się działo!

                                                                                      M. Drożdż

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalasowej)

 

Wróć