Informacje Ogólne

ZAWIADOMIENIE o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych od 1 stycznia 2019 roku

Urząd Miejski w Ryglicach informuje mieszkańców Gminy Ryglice, że na podstawie uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 8854) zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2019 roku.

Rada Miejska w Ryglicach pozostawiła dotychczasową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od gospodarstwa domowego w zależności od liczby osób prowadzących wspólne gospodarstwo) zmieniając jedynie stawki tej opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie od 1 stycznia 2019 roku:

1)      dla gospodarstw domowych 1 osobowych – 14 zł;

2)      dla gospodarstw domowych 2 osobowych i 3 osobowych – 32 zł;

3)      dla gospodarstw domowych 4 osobowych i 5 osobowych – 48 zł;

4)      dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych – 58 zł.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wyniesie od 1 stycznia 2019 roku:

1)      dla gospodarstw domowych 1 osobowych – 28 zł;

2)      dla gospodarstw domowych 2 osobowych i 3 osobowych – 64zł;

3)      dla gospodarstw domowych 4 osobowych i 5 osobowych – 96 zł;

4)      dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych – 116 zł.”

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy nie uległa zmianie ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 Od 1stycznia 2019r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do pobrania

 

 

Wróć