Informacje Ogólne

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późni. zm.) zawiadamiam o  posiedzeniu  XLVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.  Sesjaodbędzie się 24 stycznia (środa) 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I-wsze piętro, sala obrad.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 
 3. Przyjęcie protokołów z XLV sesji RM.
 
 4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 
 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Ryglice- prezentacja
 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r.
 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim – chodnik ul. Tarnowska, Zalasowa – etap II
 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim – chodnik ul. 11 Listopada, Ryglice – etap II
 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Ryglicach i Komisji stałych Rady Miejskiej w Ryglicach na rok 2018
 
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ryglice - informacja
 
 13. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
 
 14. Zamkniecie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Wróć