Informacje Ogólne

Zawiadomienie o XLIV nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Zawiadomienie o XLIV nadzwyczajnej sesji RM w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późni. zm.) zawiadamiam, że XLIV nadzwyczajna  sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 06 grudnia ( środa ) 2017 r. o godz. 16.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 Przewodniczący Rady
 Stanisław Stanaszek
 
Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej: 
 
1. Konieczność podjęcia uchwały w sprawie regulaminu programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa oraz paliwa stałe. 
 
Porządek Obrad :

 

  1. 1. Otwarcie XLIV  sesji nadzwyczajnej  i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. 2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.

  4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033

  5. 5. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa gazowe i biomasa
  6. 6. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Ryglice na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
  7. 7. Zamkniecie XLIV nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

Materiały do wglądu będą dostępne w pokoju nr 2 w Biurze Rady Miejskiej w Ryglicach od jutra 05.12.2017

Wróć