Informacje Ogólne

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach (nadzwyczajnej)

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach,  odbędzie się  05 października (piątek) 2018 r. o godz. 15.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9.

 

Uzasadnienie zwołania sesji nadzwyczajnej:

Konieczność podjęcia zmian w uchwale budżetowej w związku obowiązkiem  zwrotu subwencji oświatowej za 2014 i 2015 rok.  Zgodnie z parag. 24 ust. 4 Statutu Gminy Ryglice projekty uchwał są do dyspozycji Radnych w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Ryglicach - Biuro Rady Miejskiej w Ryglicach


Planowany porządek obrad:

1.      Otwarcie LIII nadzwyczajnej sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLV/344/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/345/17 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice
5.      Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
6.       Zamkniecie LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ryglicach.

 

 

Wróć