Informacje Ogólne

ZAPROSZENIE DO PREZENTACJI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

5 listopada 2017r. na płycie rynku w Ryglicach, odbędzie się prezentacja nowoczesnych urządzeń grzewczych

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwał w sprawie projektów, pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursów na działania z zakresu obniżenia poziomu niskiej emisji, Burmistrz Ryglic zaprasza instalatorów i producentów urządzeń grzewczych, opalanych gazem oraz paliwami stałymi, spełniającymi wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, do zaprezentowania swoich produktów na ryglickim rynku.

 

Reklamowane produkty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/EC.

W przypadku gminy Ryglice zadaniami wybranymi do dofinansowania są:

 

1) "Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe)" oraz

2) "Redukcja emisji CO2 w Gminie Ryglice poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe)".

 Łączna wartość powyższych przedsięwzięć wynosi prawie 1,4 mln zł.

Urządzenia grzewcze będą prezentowane na płycie rynku w Ryglicach w dniu 5 listopada 2017 r. od godziny 10:00 do 15:00.

Oferty prezentacji swoich produktów, prosimy składać do dnia 31 października.2017 r. na adres e-mail: ekodoradca.ryglice@onet.eu lub promocja@ryglice.pl

Sprawę prowadzi Beata Makarska, tel. 14 644 36 16, e-mail: ekodoradca.ryglice@onet.eu lub w zastępstwie Marta Kozioł tel. 14 644 36 31, promocja@ryglice.pl.

Wróć