Informacje Ogólne

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI WYROBÓW Z DREWNA!

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI WYROBÓW Z DREWNA!

Szanowni producenci wyrobów z drewna, z terenu gminy Ryglice,

 

Zwracamy się z serdecznym zaproszeniem do włączenia się w organizację wydarzenia kulturalnego "LUDZIE LASU" poprzez przygotowanie wystawy promującej Państwa działalność. Mamy nadzieję, iż prezentacja oferowanych przez Państwa produktów z drewna nie tylko uświetni naszą uroczystość, ale przede wszystkim pomoże w reklamie Państwa asortymentu.

 

Prosimy o dostarczanie wyrobów z drewna w dniu 24 czerwca 2018 r. na płytę rynku w Ryglicach w godz. 8:30 - 13:00. Obsługę stanowiska zapewnia Organizator. Produkty powinny być oznakowane w taki sposób, aby łatwa była ich identyfikacja celem zwrotu po zakończeniu wystawy. Prezentacja rusza o godz. 14:00.

Wróć