Informacje Ogólne

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, odbędzie się 30 maja (wtorek) 2017 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9, sala obrad, I piętro.   

 

Porządek obrad w załączeniu.

1. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI sesji RM.
4. Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXI/237/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/16 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice na lata 2017-2033
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
9. Wole wnioski. Zapytania. Interpelacje.
10. Zamkniecie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

 

 

 

Wróć