Informacje Ogólne

X Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

X Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zawiadamiam, że X Sesja Absolutoryjna Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 19 czerwca ( środa ) 2019 r., o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, I piętro, sala nr 3.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach
Marek Dudowicz

 

Materiały wraz z porządkiem obrad znajdują się pod linkiem:

http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/c8a29434-6698-4

 

Link do transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/watch?v=LmRz2fxFTX4

Wróć