Informacje Ogólne

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Ryglice

Wyniki wyborów prezydenckich w gminie Ryglice.

Frekwencja w gminie wyglądała następująco:     
Obwód1    58,53%
Obwód2    58,24%
Obwód3    54,61%
Obwód4    57,10%
Obwód5    58,49%
Obwód6    59,22%
Obwód7    63,00%
Obwód8    62,43%
Obwód9    59,24%

Cała Gmina    59,38%

 

Poniższa tabelka przedstawia liczbę oddanych głosów w poszczególnych obwodach gminy Ryglice.

 

Wróć