Edukacja

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2016 r.

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASACH VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w 2016 r.

Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia 2016 r. Przystąpiło do niego 140 szóstoklasistów z naszej gminy. Składał się z dwóch części, które zostały przeprowadzone w formie pisemnej.

Część  I  -  zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach uczniowie wybierali jedną poprawną odpowiedź, w innych samodzielnie ją formułowali, rozwiązywali zadania z matematyki.  Za rozwiązanie wszystkich zadań z języka polskiego i matematyki uczeń mógł otrzymać po 20 punktów.

Część II zawierała zadania z języka obcego nowożytnego czyli języka, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź. Za rozwiązanie wszystkich zadań z II części sprawdzianu uczeń otrzymał 40 punktów.


Burmistrz Ryglic składa gratulacje dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom i dziękuje za bardzo dobrą pracę.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego sprawdzianu zamieszczone są w poniższej tabeli.

Szkoła Przedmiot RAZEM Stanin (1-9) Przedmiot Stanin (1-9) Liczba uczniów piszących sprawdzian
J.polski Matematyka Język angielski
Pkt % pkt  %  pkt %   punkt         %    
Ryglice 14,50 72,30 14,80 74,20 29,30 73,25 8 30,20 75,50 6 43
Zalasowa 14,30 71,40 12,70 63,60 27,00 67,50 7 27,50 68,80 5 40
Lubcza 15,00 75,20 12,90 64,50 27,90 69,85 7 28,80 72,00 6 22
Kowalowa 9,90 49,50 8,40 41,80 18,30 46,00 1 16,50 41,30 1 11
Bistuszowa 16,00 80,00 10,70 53,30 26,70 66,65 6 26,20 65,50 5 9
Wola Lubecka 13,80 68,80 12,80 63,80 26,60 66,30 6 26,90 67,30 5 8
Joniny Stowarzyszenie "Razem dla Jonin" nie wyrazilo zgody na  publikację wyników
                       
średnia gminy 14,10 70,70 12,80 64,20 27,00 68,00   27,40 68,50    
średnia powiatu 14,10 70,60 11,00 54,80 25,10 63,00   27,40 68,50    
średnia wojew. 14,70 73,30 11,60 58,20 26,30 66,00   29,30 73,30    
                       
                       
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągniety przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

Wróć