Informacje Ogólne

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1533037,ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-zadania-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-w-2019.html

Wróć