Informacje Ogólne

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017r.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017r.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w 2017 roku.

Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 140 uczniów: Ryglice 61 uczniów, Zalasowa 40 uczniów i Lubcza 39 uczniów. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nowa forma egzaminu dała gimnazjalistom lepszą okazję wykazania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, co pomoże im dokładniej poznać swoje mocne i słabe strony i lepiej wybrać dalszą ścieżkę kształcenia.

Wyniki egzaminów w naszej gminie zamieszczone są w poniższej

 

 

 

 

 

Przedmiot

 

Zalasowa

 

 

Ryglice

 

 

Lubcza

 

Max liczba punktów do zdobycia przez ucznia

Średnie wyniki:

Punkt

%

Punkt

%

Punkt

%

Gmina

Powiat

Województwo

punkt

%

punkt

%

punkt

%

Język polski

 

20,2

63,0

24,4

76,3

23,0

71,8

32

22,8

71,2

22,0

68,8

23,0

71,9

Historia

 

18,8

58,7

20,2

63,2

18,7

58,4

32

19,4

60,6

18,8

58,9

19,8

61,9

Matematyka

 

13,8

47,5

16,0

55,2

15,7

54,1

29

15,3

52,6

13,4

46,3

14,6

50,5

Przyrodnicze

 

15,1

53,9

16,0

57,0

14,5

51,6

28

15,3

54,6

14,6

52,1

15,3

54,6

j.angielski podstawowy

22,4

56,1

26,9

64,7

24,5

61,3

40

24,5

61,2

24,9

62,2

27,1

67,8

j.angielski rozszerzony

15,7

39,2

17,0

42,5

15,6

39,1

40

16,3

40,7

16,7

41,8

19,5

48,7

j.niemiecki

15,0

37,5

15,5

38,8

15,6

39,1

40

15,5

38,8

21,1

52,8

22,9

57,3

Razem:

 

121,0

50,84

136,0

56,81

127,6

53,62

 

129,10

54,24

131,5

54,70

142,2

58,95

Srednia pkt

 

17,28

19,42

18,22

 

18,44

18,78

20,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć