Ogłoszenia i komunikaty

Wymiana kotłów grzewczych, montaż solarów - z dotacją dla mieszkańców.

Burmistrz Ryglic informuje, że gmina Ryglice rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na trzy inwestycje proekologiczne:
1. Instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%.,
Przykładowe koszty instalacji od których liczony będzie wkład własny mieszkańca
FOTOWOLTAIKA
3 kW – miesięczny rachunek za prąd około 150 zł – koszt instalacji – około 15.600 zł
5 kW – miesięczny rachunek za prąd około 250 zł – koszt instalacji – około 26.000 zł
KOLEKTORY SŁONECZNE
Rodzina 3-4 osobowa – koszt około 7000-9000 zł
POMPA CIEPŁA
Powietrzna – około 18.000 zł
Głębinowa (uśrednione) – około 40.000 zł

2. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych  instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania na kotły nowej generacji wykorzystujące paliwa stałe. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych  będzie ograniczone wartością kwotową: 350 zł /kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł.
3. Wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę  lub wykorzystujące paliwa gazowe. Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych  będzie ograniczone wartością kwotową: 350 zł /kW mocy urządzenia, ale nie więcej niż 8 000 zł.
W przypadku wymiany kotłów:
–  dofinansowanie nie będzie udzielane do montażu kotła w nowo oddawanych do użytku budynkach czy też w budynkach będących w budowie;
–  nie ma możliwości dofinansowania zadań, które zostały wykonane przed podpisaniem umowy;
– Wnioskodawca zobowiązany będzie poddać się ocenie energetycznej budynku (audyt energetyczny);
–  dofinansowane będą tylko te projekty, które skutkować będą redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji (ocena efektywności energetycznej wynikać będzie z audytów energetycznych przeprowadzonych w każdym z gospodarstw domowych);
– w przypadku zakwalifikowania się do dofinansowania Wnioskodawca będzie zobowiązany do likwidacji starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.
Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy na spotkania informacyjne:

Terminy spotkań z uczestnikami projektu :
TERMIN    DZIEŃ    MIEJSCE
15 lipca 2016 roku godz. 18.00    Piątek    Remiza OSP w Ryglicach
18 lipca 2016 roku  godz. 18.00    Poniedziałek     Perła Lubczy – pomieszczenie OSP w Lubczy
19 lipca  2016 roku godz. 18.00    Wtorek    Pałac pod Dębami w Zalasowej

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet i deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Ankiety uczestnictwa w projekcie należy składać w terminie:
- dla wymiany kotłów od 11 lipca do 20 lipca 2016 roku na dzienniku podawczym (parter Urzędu Miejskiego w Ryglicach) również pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego) - zał. nr 1 i zał. 2 lub 3, w zależności od planowanych działań.
- na instalację  ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła po spotkaniach informacyjnych od 15 lipca do 31 lipca 2016 roku -zał.  4 lub 5 lub 6, w zależności od planowanych działań.
Informacji udziela Beata Makarska pokój nr 2, Tel 14 644 36 16.Załącznik 1 Ankieta informacyjna  - kotły
Załącznik 2 Deklaracja gaz
Załącznik 3 Deklaracja węgiel drewno
Załącznik 4 Ankieta informacyjna solary
Załącznik 5 Ankieta informacyjna Pompa ciepła
Załącznik  6 Ankieta informacyjna  Fotowoltaika

Wróć