Informacje Ogólne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium

Burmistrz Ryglic informuję wszystkich mieszkańców oraz zainteresowanych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Wszystkie szczegóły wyłożenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, który znajduje się na głównej stronie internetowej gminy Ryglice.

Link poniżej:

Wróć