Informacje Ogólne

Wyjdź na Plus

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że ruszył nabór do VII edycji projektu
„Wyjdź na Plus”. Oferta skierowana jest do mieszkańców Tarnowa i
powiatu tarnowskiego, pozostających bez pracy, którzy znajdują się w
trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektu oferujemy doradztwo zawodowe, przygotowujące do
podjęcia stażu i późniejszej pracy zawodowej, płatne staże u
pracodawców z możliwością zatrudnienia, a także bezpłatne
szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Naszym celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia doświadczenia
zawodowego a także wsparcie firm poszukujących stażystów, a często
również nowych pracowników, na lokalnym rynku pracy.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na Plus” należy spełnić
poniższe warunki:

        * mieć od 18 do 64 lat;

        * mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;

        * być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną
zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o
niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą
społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

W ramach projektu oferujemy:

        * Płatne staże z możliwością zatrudnienia
        * Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
        * Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
        * Nabycie nowych umiejętności zawodowych

        * Indywidualne doradztwo zawodowe

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w promocji wcześniejszych
edycji projektu „Wyjdź na Plus”. Za Państwa pośrednictwem
informacje trafiły do wielu osób, pozostających bez pracy. Dzięki
temu udało się objąć wsparciem ponad 60 osób, które obecnie
przebywają na stażach lub też z powodzeniem zakończyli staż i
rozpoczęli karierę zawodową.

Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej aktualnej akcji promocyjnej, poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej Państwa instytucji. W
załączniku znajdują się ulotki (różne wersje w  formacie PDF i
JPG) i notatka do wykorzystania według Państwa uznania i możliwości.


Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu "Wyjdź na Plus"

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Wróć