Informacje Ogólne

Wybory prezydenckie

2020.06.18

Aktualne składy komisji (fragment postanowienia dot. gminy Ryglice)

2020.06.15 - Protokół z losowania

 

Protokół z losowania Obwodowej Komisji Wyborczej (pobierz)

 

2020.06.12

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Tarnowie I

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Ryglice obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 8.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 3,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 4,

- Nr 9, w liczbie 4.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ryglicach.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie I

 

Katarzyna Joanna Tutaj

 

 

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/979

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/988

 

 

 

 

W Urzędzie Miejskim w Ryglicach w dniu:

12 czerwca 2020 r. od godz. 10.00 do 14.00

będzie pełniony dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

Zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego - II tura

zgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego.pdf (105.4 KiB)

Wróć