Informacje Ogólne

Wybory Ławnika Sądowego

Zgodnie z art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 52 ) oraz podjętą uchwałą przez Radę Miejską w Ryglicach w sprawie wybory ławnika sądowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Burmistrz Ryglic informuję, że Pani Halina Niemiec z Ryglic została ponownie wybrana przez Radę ławnikiem sądowym  na kolejną kadencję 2020-2023.   

 

Burmistrz Ryglic
 
Paweł Augustyn

Wróć