Informacje Ogólne

Wspieraj Seniora

Wspieraj Seniora

Informujemy, ze Gmina Ryglice przystąpiła do realizacji rządowego programu "Wspieraj seniora". Koordynatorem programu w naszej gminie będzie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W związku z tym poszukujemy wolontariuszy chętnych do niesienia pomocy osobom starszym w ramach rządowego programu " Wspieraj seniora".

Osoby pełnoletnie, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na uruchomionej stronie www.wspieraj.seniora.pl lub osobiście zgłaszając się do naszego Ośrodka. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Dyrektor GOPS
Anna Mikrut
tel.14 644 36 49

 

 

Wróć