Informacje Ogólne

WODOCIĄGOWANIE UL. 11 LISTOPADA W RYGLICACH

WODOCIĄGOWANIE UL. 11 LISTOPADA W RYGLICACH

Już w sierpniu odbędą się spotkania z mieszkańcami gospodarstw domowych położonych przy ul. 11 listopada w Ryglicach, poświęcone zaplanowanej do wykonania inwestycji budowy sieci wodociągowej wzdłuż tej drogi. Z rurociągu będzie mogło korzystać kolejnych 30 budynków. Ze względu na ukształtowanie terenu, na którym powstanie wodociąg, znaczną część wydatków stanowić będzie budowa przepompowni, zapewniającej użytkownikom odpowiednie ciśnienie wody w instalacji wodociągowej. Mamy nadzieję, że jej budowę uda się sfinansować ze środków zewnętrznych, na które nabór właśnie ogłoszono.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć