Informacje Ogólne

WODA DLA MIESZKAŃCÓW ZALASOWEJ

W dniu dzisiejszym (05.04.2019 r.) podpisałem umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zalasowa przy ul. Karpackiej. Sieć o długości 1,5 km zaprojektowana zostanie na odcinku od kółka rolniczego do skrzyżowania z drogą na Joniny (z ul. Zieloną) w przysiółku Maziarnia. Opracowana za kwotę prawie 26 tys. zł dokumentacja, to pierwszy krok na drodze budowy sieci na tym odcinku.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć