Informacje Ogólne

VIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

VIII  PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

     Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach, Ośrodek Kultury w Ryglicach  oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach były organizatorami VIII Przeglądu Twórczości Plastycznej Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, który był równocześnie konkursem plastycznym.

 

   Konkurs ten ogłoszony został w kwietniu 2018 roku i skierowany był do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej, ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste otwarcie galerii prac odbyło się 21 czerwca 2018 r. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, dowolną techniką i w dowolnym formacie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i dostarczeniu jej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ryglicach do 15 czerwca 2018 r.  

 

     Udział w konkursie wzięli Uczestnicy placówek z terenu województwa małopolskiego.

 

  Nadrzędnym celem konkursu jest propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizowanie.

 

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze

II miejsce:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Karwodrzy

III miejsce ex aequo: 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach

 

Wyróżnienie specjalne:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej

 

Wyróżnienia:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karwodrzy

Swą obecnością znaczenie i rangę imprezy podkreślili także goście w osobach:

 

Pan Jacka Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego

Pan Bernard Karasiewicz - Burmistrz Ryglic

Pan Stanisław Stanaszek - Przewodniczący Rady Miejskiej w  Ryglicach

Pani Krystyna Bochenek - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ryglicach, Przewodnicząca Zarządu Miasta Ryglice

Pani Dorota Turczyn - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ryglicach   

Ks. Prałat Franciszek Kuczek - Dziekan Dekanatu Tuchowskiego, Proboszcz Parafii Ryglice

Pani Anna Górska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek biorących udział                          w konkursie.

  Przegląd był ilustracją zdolności i talentów artystów niepełnosprawnych. Wszyscy mogli podziwiać sztukę pełną ekspresji, ocenianą przez znawców jako jedną z najbardziej autentycznych. Wszystkie prace konkursowe wymagały ogromnego wkładu pracy oraz cierpliwości                                     i zaangażowania ze strony ich twórców, prace były unikatowe o ogromnych walorów artystycznych. Każdy uczestnik konkursowych zmagań wyjechał z nagrodą. Nagrody otrzymały także zbiorowo wszystkie Domy. Po zakończeniu wernisażu wszyscy wzięli udział we wspólnym poczęstunku oraz zabawie prowadzonej przez Wodzireja.

 

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Ryglicach

składa serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu

i przeprowadzeniu konkursu, współorganizatorom:

Ośrodkowi Kultury w Ryglicach i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryglicach

oraz sponsorom, którym należą się szczególne podziękowania

za sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu.

 

 

 

Wśród sponsorów byli :

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach

Państwo Domicela i Zbigniew Lisak - Firma Handlowa "Lispol" Ryglice

Pan Zdzisław Januś - Firma Usługowo-Handlowa "Kubuś" Szynwałd

 

Serdecznie dziękujemy !                                                                 

przejdź do galerii

Wróć