Informacje Ogólne

Uwaga!

Uwaga!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach przypomina, że w roku 2020 nie należy składać wniosku o świadczenie wychowawcze 500+. Rodzice, którzy złożyli wniosek w roku 2019 mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na dzieci do 31.05.2021r. !!!

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2021r.

Jednocześnie informujemy że od dnia 1 lipca drogą elektroniczną można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ oraz o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021.
Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.

Szczegółowe informacje https://bip.malopolska.pl/gopswryglicach

tel. 14 64 43 648, 14 64 43 637

Wróć