Informacje Ogólne

Utwardzony plac w Joninach.

 

Dzisiaj rozpoczęliśmy inwestycje w postaci utwardzenia kostką placu przy boisku sportowym
w Joninach. Zakupiliśmy kostkę, natomiast prace związane z utwardzeniem terenu wykona Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Ryglicach, gdyż zakupiliśmy niezbędny sprzęt, który pozwala nam samodzielnie wykonywać wiele prac przy drogach i rowach. Od tego roku wydziałem komunalnym będziemy wykonywać prace utwardzenia kostką. Również co roku planujemy wykonać odcinek ścieżki rowerowej i chodnika. Pracownicy wydziału komunalnego doskonalą swoje umiejętności, aby mogli fachowo wykonywać prace zlecone przez Burmistrza. Bardzo mi miło i cieszę się, że nowa Pani Dyrektor Zofia Tulik wprowadza nowe rozwiązania, co przekłada się na rozwój gminnego wydziału komunalnego.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć