Informacje Ogólne

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE W RYGLICACH

Ruszyła budowa długo wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika  przy ul. 11 listopada w Ryglicach. Wykonana została kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z ulicy, a obecnie wykonawca przygotowuje podbudowę pod chodnik.

 

Chodnik jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej budową parkingu obok cmentarza. Projekt i pozwolenie na budowę powstały w czasie poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Ryglicach. Realizacja budowy chodnika w wyznaczonym miejscu, wymagała przebudowy wejścia i schodów prowadzących na teren przedszkola. W tym celu w 2016 r., podczas modernizacji otoczenia przedszkola, przebudowano wejście oraz tymczasowo zabezpieczono skarpę łączącą chodnik z ogrodzeniem przedszkola. Rozwiązania te zastosowano mając na uwadze planowaną budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz poszerzeniem jezdni drogi powiatowej.

 

Projekt obejmował również budowę chodnika na całej długości "nowego" cmentarza tj. wzdłuż ul. 11 listopada i ul. Batalionu Barbara, przy czym nie przewidziano zabezpieczenia skarpy cmentarnej, która przy budowie chodnika musi zostać naruszona. W tym celu w 2016 r. przystąpiliśmy do projektowania zabezpieczenia skarpy w postaci muru oporowego i znajdującego się bezpośrednio na nim ogrodzenia cmentarza. Oznacza to, że budowa chodnika wzdłuż cmentarza prowadzona będzie równolegle z budową ogrodzenia cmentarza. W chwili obecnej realizowany jest pierwszy etap tego zadania, kolejne wykonywane będą w latach następnych.  

 

Odnowione zostanie także otoczenie ośrodka zdrowia w Ryglicach. Wykonane już zostały prace ziemne, trwa utwardzanie podłoża pod kostkę na drodze dojazdowej oraz miejscach postojowych wokół ośrodka. Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie przyległych do budynku terenów zielonych.

 

Wróć