Informacje Ogólne

Trwa nabór chętnych osób do III edycji projektu "Praca z POWER-em!"

Trwa nabór chętnych osób do III edycji projektu "Praca z POWER-em!"

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że rozpoczeliśmy rekrutację do III edycji
projektu „Praca z POWER-em!” realizowany przez Fundację Rozwoju
Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby
Młode na Rynku Pracy 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy- projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

DZIAŁAMY POD PATRONATEM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE.

  W ramach projektu oferujemy:
- PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
- Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
- Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
- Nabycie nowych umiejętności zawodowych
- Indywidualne doradztwo zawodowe

Kto może się zgłosić do projektu?

- Osoby w wieku 18-29 lat,
- Mieszkańcy miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego
i brzeskiego,
- Osoby bierne zawodowo, w tym:
     ◾️ zamieszkujące obszary wiejskie (poza ZIT)
     ◾️ rodzice powracający na rynek pracy
     ◾️ osoby z niepełnosprawnościami
-  Imigranci, reemigranci w tym:
     ◾️ osoby bezrobotne (zarejestrowane w UP/niezarejestrowane w UP)
lub bierne zawodowo.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020.

_Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w promocji wcześniejszych
edycji projektu „Praca z POWER-em!”. Za Państwa pośrednictwem
informacje trafiły do wielu osób, pozostających bez pracy. Dzięki
temu udało się objąć wsparciem ponad 20 osób, które obecnie
przebywają na stażach lub też z powodzeniem zakończyli staż i
rozpoczęli karierę zawodową._

Z WYRAZAMI SZACUNKU,
ZESPÓŁ PROJEKTU "PRACA Z POWER-EM!"
FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROAKTYWNI

-------------- ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów (Budynek "Krakus", III
piętro)
Tel: 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199,
rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl

Wróć