Informacje Ogólne

TO JUŻ PEWNE - GMINA OTRZYMA ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU

TO JUŻ PEWNE - GMINA OTRZYMA ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania usuwania azbestu z terenu gminy Ryglice, został pozytywnie oceniony. W latach 2018-2020, na terenie gminy zdemontowanych i odwiezionych na składowisko odpadów niebezpiecznych zostanie minimum 30 dachów pokrytych azbestem. Dodatkowo, na utylizację tego niebezpiecznego materiału, złożonego już w pryzmach, może liczyć co najmniej 45 gospodarstw. Działania te są dla mieszkańców BEZPŁATNE! 

 

Gmina Ryglice złożyła wniosek o dofinansowanie jako lider porozumienia 4 gmin: Ciężkowic, Gromnika, Ryglic i Rzepiennika Strzyżewskiego. Pozyskaliśmy dotację w kwocie 1 mln 443 tys. złotych, z czego na teren gminy Ryglice trafi ponad 370 tys. złotych. Wysokość dofinansowania to 85% kosztów zadania, pozostałe fundusze opłacone zostaną ze środków budżetu gminy Ryglice.

 

Nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2018r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

 

Wróć