Informacje Ogólne

Szkoła Podstawowa w Kowalowej tradycyjnie pomaga potrzebującym.

 W obecnym roku szkolnym zbierane są nakrętki na rzecz małej Zuzi cierpiącej na bardzo rzadką i nieuleczalną chorobę genetyczną jaką jest  Zespół Angelmana.

Ze względu na panującą pandemie i związane z tym restrykcje przed szkołą - dzięki pomocy sponsora -  ustawiono specjalny pojemnik, do którego można wrzucać nakrętki.

Zachęcamy do pomocy na tak szczytny cel.


Dyrektor Szkoły
Wacław Kołczak

 

 

Wróć