Informacje Ogólne

STRAŻACKIE REMONTY

 

Gmina Ryglice pozyskała dofinansowanie na modernizację remizy OSP w Ryglicach. W ramach programu "Małopolskie Remizy 2018" gmina otrzymała pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie prawie 21 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na montaż nowoczesnego i ekologicznego kotła na gaz oraz wymianę drzwi garażowych. Dodatkowe środki na ten cel pozyskali także rygliccy strażacy, którzy pulę środków na realizację zadania wzbogacą o kolejnych 20 tys. zł pochodzących z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

 

Strażacy z terenu gminy Ryglice mogą liczyć na sukcesywne doposażanie w sprzęt oraz remont użytkowanych przez siebie budynków. W ubiegłym roku do druhów z OSP Zalasowa trafił samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 200 tys. zł. Zakup został w całości sfinansowany z budżetu gminy Ryglice.

 

W 2017 r. każda z sześciu jednostek OSP gminy Ryglice, otrzymała w pełni wyposażoną torbę ratowniczą, zaś OSP Kowalowa i Ryglice zyskały defibrylatory AED. Torby oraz sprzęt ratowniczy zakupiono za kwotę ponad 55 tys. zł. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Województwa Małopolskiego "Bezpieczna Małopolska" - 17 tys. zł. - także strażacy z Jonin i Woli Lubeckiej otrzymali defibrylatory, niezbędne podczas prowadzonych akcji ratowniczych.

 

Miniony rok pozwolił także na wymienienie podłogi oraz odmalowanie lamperii w reprezentacyjnej sali remizy OSP w Joninach. Całość prac kosztowała prawie 25 tys. zł, zaś dofinansowanie Województwa Małopolskiego wyniosło 9,5 tys. zł (w ramach konkursu: "Małopolskie Remizy 2017").

 

Rok wcześniej, za kwotę 109 tys. zł wyremontowano salę remizy OSP w Lubczy, z czego prawie 38 tys. zł to dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "Małopolskie Remizy". Ze  środków tego samego programu, w 2015 r. zrealizowano zadanie odwodnienia oraz wykonania opaski wokół budynku remizy w Kowalowej. Na ten cel pozyskano
12 tys. zł.

               

 

 

Wróć