Informacje Ogólne

STERYLIZACJA SUK DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2017R.

STERYLIZACJA SUK DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA 2017R.

            Burmistrz Ryglic przypomina, że jeszcze tylko do końca października 2017r. istnieje możliwość dofinansowania z budżetu gminy sterylizacji suk z terenu Gminy Ryglice. Dofinansowanie wynosi 70,00 zł.

 

            O zakwalifikowanie do akcji mogą starać się mieszkańcy Gminy Ryglice, mający na bieżąco uregulowane zobowiązania w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Weryfikacja dotyczy wszystkich zobowiązań dotyczących danej nieruchomości. Wymagana jest również kserokopia aktualnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie.

 

            Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pokój nr 04 i 05 na parterze budynku oraz pod nr tel. 14 644 36 45; 14 644 31 54

Wróć