Informacje Ogólne

STAWIAMY NA ZDROWIE I PROFILAKTYKĘ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

Koła Gospodyń Wiejskich w Joninach, Kowalowej i Lubczy oraz Stowarzyszenie Koło Pań Rygliczanki rozpoczęły realizację projektów mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy Ryglice. Zadania realizują w ramach środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Koła zrealizowały szereg wydarzeń tematycznych, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

 

- KGW Kowalowianki:  Warsztaty Zdrowej Żywności (29.09.2019 r. w Kowalowej), które obejmowały spotkanie z dietetykiem oraz zabiegi rehabilitacyjne, badanie płaskostopia wśród dzieci w wieku szkolnym. Na uczestników wydarzenia czekały także prelekcje dotyczące wszechstronnego wykorzystania orkiszu oraz uzdrowicielskiego działania miodu pszczelego.

 

- Koło Pań Rygliczanki - piknik rodzinny w dniu 05.10.2019 r. w Ryglicach w ramach którego promowano zdrowe nawyki w zakresie kultury fizycznej poprzez zorganizowanie marszu nordic walking oraz rajdu rowerowego, połączonego z degustacją świeżych soków owocowo - warzywnych wraz prelekcją dotyczącą ich sporządzania izdrowego żywienia.

 

- KGW Lubcza - Spotkanie promujące zdrowy styl życia (05.10.2019 r. w Lubczy) podczas którego dla uczestników zorganizowano porady medyczne i dietetyczne, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, aerobik, spotkanie z rehabilitantem, degustację zdrowej żywności, spotkanie z pszczelarzem i degustację miodów.

 

- KGW Joniny: wydarzenie Promocja zdrowia rolników i ich najbliższych (06.10.2019 r. w Joninach), obejmujące m.in. turniej różnych dyscyplin sportowych i zabawy na świeżym powietrzu, warsztaty z pierwszej pomocy i profilaktyki w zakresie wypadków w rolnictwie, warsztaty z domowego przetwórstwa warzyw i owoców połączone z degustacją ,spotkanie z doświadczonym dietetykiem na temat zasad zdrowego odżywiania i zdrowej żywności.

 

Ogromne cieszy mnie zaangażowanie naszych mieszkańców w pracę Kół Gospodyń Wiejskich oraz Koło Pań Rygliczanki. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła degustacja pysznych dań, napojów i deserów, które przygotowane zostały przez członków Koła. Liczba uczestników poszczególnych wydarzeń świadczy najlepiej o tym, jak bardzo temat zdrowia jest ważny dla naszej lokalnej społeczności. Organizatorom dziękuję i gratuluję profesjonalizmu, energii  i wytrwałości w działaniu. Myślę, że w imieniu mieszkańców już dziś mogę zasygnalizować, że z niecierpliwością czekam na kolejne wydarzenia pokazujące jak w prosty sposób można zadbać o zdrowie i kondycję.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

zdjęcia pochodzą z profili facebook KGW Joniny, Koło Pań Rygliczanki oraz Lubcza moja wieś gmina Ryglice

 

przejdź do galerii

Wróć