Informacje Ogólne

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI GMINY

Święto Dnia Sołtysa było okazją do zorganizowania spotkania Sołtysów miejscowości gminy Ryglice z przedstawicielami gminnego samorządu. Prócz składanych życzeń: sukcesów w realizacji zadań w terenie oraz dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, dyskutowano o bieżących sprawach gminy. Reprezentanci sołectw wskazywali na problemy zgłaszane im przez mieszkańców. Nie zabrakło także rozmów na temat realizowanych funduszy sołeckich oraz gminnych inwestycji.

Nieoceniona rola sołtysów, jako jednostki pomocniczej gminy, polegająca na sygnalizowaniu nawet tych najmniejszych problemów pojawiających się na terenie danej miejscowości, jest dziś szczególnie doceniana. To osoby, z którymi dyskusje podejmują nie tylko włodarze gmin, lecz także najważniejsze osoby w kraju. Świadczyć może o tym udział Przewodniczącej Zarządu Miasta Ryglice a zarazem Przewodniczącej Gminnego Koła Sołtysów,  w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze (woj. mazowieckie), w których uczestniczył  m.in. premier Mateusz Morawiecki.

Wróć