Informacje Ogólne

SPOTKANIE Z MARKIEM SURMACZEM WS. GMINNEGO SZKOLNICTWA

Bieżąca sytuacja oświaty na terenie gminy Ryglice to temat mojej niedawnej dyskusji z Panem Markiem Surmaczem, który reprezentuje Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty NSZZ  "Solidarność" w Tarnowie. Pan Surmacz jest nauczycielem  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalasowej oraz Szkole Podstawowej w Ryglicach, dzięki czemu temat szkolnictwa jest mu znany od podszewki.

 

Nasze spotkanie należało do niezwykle konstruktywnych, które pozwala na obiektywną diagnozę potrzeb i kierunków rozwoju gminnego szkolnictwa. Priorytetami działań nadal pozostaje wysoki poziom nauczania, zapewnienie uczniom komfortu nauki i bezpieczeństwa w szkolnych murach. Pan Surmacz wyraził także swoją aprobatę dla sprawy ubiegłorocznego przejęcia przez gminę Ryglice zadania prowadzenia szkół w Joninach i Woli Lubeckiej. Jak dodaje: Rolą rodziców jest wychowywanie dzieci w domu, sprostanie licznym obowiązkom dnia codziennego, a nie prowadzenie szkoły podstawowej. Edukacja publiczna należy do zadań własnych gminy.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć