Informacje Ogólne

Spółka Komunalna „DORZECZE BIAŁEJ” będzie świadczyć dodatkowe usługi

Spółka w tym roku składa wniosek na zakup nowego sprzętu do wywozu odpadów komunalnych tj. śmieciarek itp. w celu umożliwienia świadczenia dodatkowych usług swoim wspólnikom – Gminom: Ryglice, Tuchów, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski.

Poszerzamy swoją działalność, aby móc składać ofertę na odbieranie, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych profesjonalnym sprzętem dla właścicieli Spółki wyżej wymienionych 4 gmin. Decyzja nasza kierowana jest ciągłym wzrostem cen wywozu odpadów oferowaną przez prywatne podmioty. Nasza Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym będzie mogła świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych bez zakładanego zysku, co przełoży się na korzyści dla mieszkańców. Będziemy również dodatkową konkurencją na rynku, co również spowoduje, że obecne podmioty, które świadczą usługi wywozu odpadów, będą konkurować z dodatkowym podmiotem na rynku. Cieszę się, że Wójtowie oraz Burmistrzowie podjęli taką decyzję, ponieważ może to w przyszłości przynieść obniżkę lub utrzymanie cen za śmieci na obecnym poziomie. Wniosek na zakup sprzętu będzie opiewał na kwotę 2 500 000 zł.”- Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Wojciech Skruch.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć