Informacje Ogólne

Spiszmy się jak na rolników przystało!

Spiszmy się jak na rolników przystało!


Uprzejmie informuję, że Powszechny Spis Rolny kończy się 30 listopada 2020 r., a zatem pozostało już niewiele czasu na dokonanie spisu. Spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych. Obowiązek uczestnictwa w badaniu wynika z ustawy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.


Zachęcam wszystkich rolników Gminy Ryglice, którzy jeszcze się nie spisali o podjęcie tego działania poprzez samospis na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię: 22 27 999 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć