Informacje Ogólne

Spichlerz w Ryglicach najbardziej popularną modernizacją 2012 roku.

 Zakończyło się internetowe głosowanie w ogólnopolskim plebiscycie Modernizacja Roku 2012. W kategorii zabytki zwyciężył Spichlerz w Ryglicach zdobywając 1824 głosy. Modernizacja zabytkowego Spichlerza z 1757 roku najbardziej podobała się Internautom. Ryglicki zabytek wyprzedzał w inne znane atrakcje turystyczne w Polsce takie jak Brama Wyżynna w Gdańsku czy Zespół obiektów „Stara Zajezdnia” w Krakowie,  a także zabytkowe budynki w Zabrzu, Wolinie, Zielonej Górze, Białkowie i Brzegu Dolnym. Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego plebiscytu  Modernizacja Roku 2012 i wręczenie nagród odbędzie się pod koniec sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.


XVII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2012" odbywa się pod Patronatem: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektor Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a także przy współpracy Związku Porwitów Polskich.

 Spichlerz podworski w Ryglicach datowany na rok 1757 to najstarszym tego typu obiektem
w Małopolsce. Budynek spichlerza wpisywał się w zespół dworsko – parkowy, którego właścicielem
w tamtych czasach był hrabia Walenty Ankwicz. Spichlerz stanowił zaplecze gospodarcze pałacu murowanego, a w obrębie zespołu znajdowała się również obora folwarczana z końca XVII w. oraz dwa stawy rybne. Bryła budynku wykonana była z drewna, konstrukcji zrębowej, z murowaną ścianą szczytową od strony południowej, jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona z niezagospodarowanym poddaszem. Niewątpliwie największą dziś wartość historyczną obiektu oprócz ścian budynku stanowi obramowanie otworu drzwiowego, znajdujące się w północnej części elewacji frontowej, na którym widnieje napis o następującej treści „DIE 21 MAJI ANNO DOMINI 1756”. W roku 1978 spichlerz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-161. Po około 20 latach przekazano go na własność Gminie Ryglice. Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku, podjęto próby ratowania tego zabytku. W roku 2010 Urząd Miejski w Ryglicach przygotował projekt renowacji i rekompozycji spichlerza, dzięki któremu otrzymano sporą dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków PROW w ramach programu Leader.

ETAPY RENOWACJI

W pierwszym etapie renowacji w 2010 r. wyremontowane zostały ściany i fundamenty oraz wymieniono pokrycie dachowe. Koszt tego etapu zamyka się w kwocie 228 tys. zł, w tym dotacja na kwotę 134 tys. zł. W 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie na realizację kolejnego etapu zadania. Drugi etap prac objął remont odkrytych piwnic, prace budowlano – wykończeniowe oraz zakup podstawowego wyposażenia i zakończył się w 2012 roku a jego całkowity koszt to kwota 740 tys. zł w tym dotacja ze środków PROW w ramach Leadera - 298 tys. zł.


ZWIEDZANIE SPICHLERZA W RYGLICACH

Po renowacji spichlerz to okazała, piętrowa budowla z dachem krytym gontem. Na dzień dzisiejszy bryła budynku odzwierciedla wygląd Spichlerza z zachowanej fotografii z 1915 r. Odtworzono w nim m.in. balkon i pomieszczenia na strychu. Spichlerz ma tętnić życiem. W obiekcie utworzono izbę regionalną, pokój mieszczański oraz salę wystawienniczą, gdzie będą się odbywać cykliczne spotkania i żywe lekcje historii. Otwarty w tym roku Spichlerz trafił na Małopolski Szlak Architektury Drewnianej i niewątpliwie ma szansę stać się prawdziwą perełką na Szlaku.
Zachęcamy do rezerwacji terminów zwiedzania spichlerza osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ryglicach p. 4 lub telefonicznie pod nr telefonu 14 644 36 35.

przejdź do galerii

Wróć