Informacje Ogólne

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA W LUBCZY I WOLI LUBECKIEJ

W Lubczy i Woli Lubeckiej wybudowany zostanie nowy odcinek sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wartość zadania po przetargu to 21,7 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM wyniesie 11,7 mln zł. W ramach tej inwestycji  wykonanych zostanie 375 przyłączy kanalizacyjnych oraz 225 wodociągowych. Decyzja o realizacji inwestycji zapadła w dniu 28 listopada 2018 r. podczas Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o. Szczególnie cieszy nas budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej, która pozwoli na rozwiązanie problemu ustawicznych braków wody w gospodarstwach leżących na trasie zaplanowanego rurociągu.

Sukcesywna rozbudowa wodociągu sprawia, że na terenie gminy działa już sieć o długości  80 km, do których podłączonych zostało ponad 500 budynków. Długość sieci kanalizacyjnej to ponad 90 km oraz  prawie 900 korzystających z niej gospodarstw.

 

Wróć