Informacje Ogólne

Ryglicki Spichlerz ponownie wyróżniony

 W trakcie konferencji pt.: Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020, która odbyła się 13 grudnia w Warszawie ogłoszone zostały wyniki organizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkursu ,,Przyjazna Wieś’’ na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się jedynie projekty, które zajęły pierwsze miejsca w etapie regionalnym. Oceniane były pomysłowość, wzorcowość, innowacyjność, funkcjonalność  projektu wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Spichlerz w Ryglicach znalazł się w gronie najlepszych w kraju, którzy sprostali tym kryteriom.

Gmina Ryglice otrzymała podziękowanie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.  Szczegółowe opisy naszego projektu oraz pozostałych finalistów trafiły do prasy ogólnopolskiej.
W tym roku projekty były oceniane w dwóch kategoriach: infrastruktury społecznej oraz infrastruktury technicznej. Ideą konkursu jest wskazania i docenienie przykładów infrastruktury wiejskiej, która dobrze służy mieszkańcom, gościom, turystom oraz przedsiębiorcom. Jest to duża promocja naszej gminy na terenie całej Polski.

Wróć