Informacje Ogólne

Ponad pół miliona kosztować będzie w tym roku budowa kolejnych chodników

Ponad pół miliona kosztować będzie w tym roku budowa kolejnych chodników

               W ubiegłym roku, rozpoczęliśmy projektowanie, a w tym roku uzyskaliśmy pozwolenie i rozpoczynamy budowę, dwóch kolejnych chodników wzdłuż dróg powiatowych. Wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje, w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo w dwóch ważnych komunikacyjnie rejonach naszej gminy.

 

               W Zalasowej przy bardzo ruchliwej drodze powiatowej, ul. Tarnowskiej zaprojektowaliśmy ponad 1,7 km chodnika. Jesteśmy w trakcie budowy I etapu chodnika o długości 535 metrów od wylotu ul. Kościelnej w stronę Tarnowa za kwotę ponad 450 tys. zł.  Etap II i III budowy poprowadzi ten chodnik do granicy z Szynwałdem i będzie kontynuowany w kolejnych latach. Z budową chodnika z kostki betonowej związane jest wykonanie kanalizacji odprowadzającej wodę i poszerzenie jezdni drogi powiatowej do szerokości 5,5 m oraz remont istniejących zjazdów. Powiat tarnowski przeznaczył na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 106 tys. zł.

 

                    Już wkrótce rozpocznie się także budowa chodnika związana z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na ruchliwym skrzyżowaniu ul. Tarnowskiej i Podkarpackiej w Ryglicach. Roboty obejmować będą wybudowanie chodnika z kostki betonowej wraz z kanalizacją odprowadzającą deszczówkę i wykonanie balustrad. Wyznaczenie przejścia dla pieszych wiąże się ze zmianą organizacji ruchu i kosztownym oznakowaniem drogi poziomymi i pionowymi znakami drogowymi. Nowe przepisy wymagają ponadto zbudowania dodatkowego oświetlenia przejścia. W związku z tym, koszt tej inwestycji wyniesie około 100 tys. zł.

 

                   W tej samej okolicy kolejna inwestycja podniesie komfort jazdy użytkowników drogi prowadzącej do parkingu, placu targowego, myjni samochodowej i ogrodniczego sklepu w Ryglicach. W tym przypadku położenie nakładki asfaltowej i kilkudziesięciu metrów krawężnika kosztować nas będzie około 70 tys. zł.

 

                  Opracowywane są 4 kolejne projekty chodników w Ryglicach i Zalasowej, a także w Lubczy i Kowalowej. Na realizację czeka chodnik w Ryglicach wzdłuż ul. 11 Listopada, którego budowa połączona jest z wykonaniem ogrodzenia cmentarza komunalnego. Ze względu na bardzo duże koszty, budowa podzielona zostanie na etapy, z których pierwszy planowany jest w przyszłym roku. 

Wróć