Informacje Ogólne

RUSZA BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W LUBCZY I WOLI LUBECKIEJ

W dniu dzisiejszym uroczyście rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubczy i Woli Lubeckiej. W symbolicznym -  pierwszym wbiciu łopaty pod wykop rurociągów udział wzięli m.in.: Radny Województwa Małopolskiego - Przewodniczący Komisji Finansów - Wojciech Skruch, Prezes Zarządu Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" - Sławomir Jędrusiak, Radni Rady Miejskiej w Ryglicach oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Wartość realizowanych zadań sięgnie kwoty 26,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie 11,7 mln zł. W ramach tej inwestycji, do czerwca 2021 r. wybudowanych zostanie 375 przyłączy kanalizacyjnych oraz 225 wodociągowych. Inwestycja w Lubczy wykonywana będzie od granicy z Jodłową, zaś w Woli Lubeckiej dotrze do granicy Zalasowej. Ścieki zebrane nowo wybudowaną siecią kanalizacyjną będą przekierowane do oczyszczalni ścieków w Tuchowie. Woda do sieci będzie dostarczana z ujęcia wody w Lubaszowej.

Sukcesywnie rozbudowywana sieć kanalizacyjna i wodociągowa to wizytówka naszych działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Ryglice, a jednocześnie wymierny efekt działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Powstający wodociąg pozwoli zniwelować problemy związane z ustawicznie nawiedzającą nasz region suszą. W tym miejscu chciałbym podziękować raz jeszcze Radnemu Województwa Małopolskiego - Wojciechowi Skruchowi za wszelką pomoc okazaną nam w staraniach o realizację tej inwestycji. Jestem pewien, że Pana spostrzeżenia i sugestie skierowane dziś do Wykonawcy dają gwarancję, że działki na których prowadzone będą roboty budowlane zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Link do materiału z TarnowskiejTV

 

Wróć