Informacje Ogólne

ROZBUDOWA KANALIZACJI W ZALASOWEJ

 

                W Zalasowej powstanie nowy odcinek kanalizacji sanitarnej. W dniu 3 listopada 2017r. podpisana została umowa na wykonanie prawie 7 km sieci w północnej części miejscowości Zalasowa (część ul. Władysława Jagiełły, Tarnowskiej i Kościelnej), do której podłączonych zostanie 88 gospodarstw. Kanalizacja wybudowana zostanie w przyszłym roku,  za kwotę 3 418 000,00 złotych.  Ponad połowa tych kosztów sfinansowana zostanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                Zadanie to jest kolejnym etapem realizacji projektu pn.  "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec", dzięki któremu na terenie gminy istnieje już ponad 90 km sieci kanalizacyjnej, z której korzystają mieszkańcy 879 budynków mieszkalnych.

 

Wróć