Informacje Urzędu Gminy

Remont ul. Łokietka w Zalasowej.

W dniu dzisiejszym otwarto oferty z przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu drogi gminnej przy ul. Łokietka w Zalasowej. W ramach inwestycji oczyszczona zostanie warstwa konstrukcyjna nawierzchni asfaltowej, wykonana zostanie warstwa wiążąca (z mieszanki mineralno-asfaltowej) o grubości 5 cm, warstwa ścieralna o grubości 4 cm (z mieszanki mineralno-asfaltowej), pobocza zostaną uzupełnione kruszywem, a rowy odmulone.
Inwestycja jest finansowana z Budżetu gminy Ryglice oraz w kwocie 50 tyś zł. z "promesy powodziowej" przyznawanej przez MSWiA. Inwestycja powinna zostać ukończona do dnia 28 grudnia br.

Wróć