Informacje Ogólne

REMONT KOTŁOWNI SZKOŁY W WOLI LUBECKIEJ

Trwa remont pomieszczeń kotłowni w Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej. Łączny koszt zadania to ponad 70 tys. złotych. W ramach prac wymieniony zostanie piec centralnego ogrzewania. Zastąpi go nowoczesny kocioł gazowy o parametrach pozwalających na efektywne i oszczędne ogrzewanie pomieszczeń, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska. Montaż kotła wymaga także modernizacji wewnętrznej instalacji gazowej oraz komina. Drobne prace budowlane pozwolą dostosować pomieszczenia do najnowszych wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Wróć