Informacje Ogólne

REALIZUJEMY NASZ PROGRAM WYBORCZY

Rozpoczynamy prace własnym sprzętem przy drogach gminnych. Dzięki nowej koparce,  zakupionej za kwotę prawie 280 tys. zł, w tym roku prace wykonamy samodzielnie. Maszyna umożliwi wykonywanie własnymi siłami bieżących remontów dróg, przepustów i przydrożnych rowów, co przy lawinowo rosnących cenach usług zewnętrznych pozwali ograniczać wydatki gminy.

 

 Niebawem do użytku pracowników wydziału gospodarki komunalnej i drogownictwa trafi także przyczepa o ładowności 8t do ciągnika rolniczego oraz samochód ciężarowy typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem: piaskarką i pługiem do odśnieżania. Zakupiony sprzęt przyczyni się do rozwoju gminy Ryglice, a tym samym służyć będzie dobru wszystkich mieszkańców. 

Wróć