Informacje Ogólne

Raport o Stanie gminy Ryglice

Raport o Stanie gminy Ryglice

Zgodnie z art. 28aa Ustawy o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2019r. poz 506) w dniu 15.05.2020 r., Burmistrz Ryglic przedstawił Raport o Stanie gminy Ryglice. Przedmiotowy Raport był również umieszczony w porządku obrad majowej sesji RM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami debata nad Raportem odbędzie się na sesji absolutoryjnej w czerwcu.Poniżej link do Raportu.
https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,323921,raporty.html

Wróć