Informacje Ogólne

Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” powołana, woda i ścieki bez podwyżek.

 

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Wspólników została powołana Nowa Rada Nadzorcza Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”, która reprezentuje 4 Wspólników Spółki tj.: Gmina Tuchów, Gmina Ryglice, Gmina Rzepiennik Strzyżewski oraz Gmina Ciężkowice. Gminę Ryglice w Radzie Nadzorczej będzie reprezentować Pani Anita Sajdak. W tej sprawie spotkałem się Prezesem Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Panem Wojciechem Skruchem. Pan Prezes przedstawił również temat podwyżek za wodę oraz ścieki. Zgodnie z obowiązującą taryfą, która wejdzie w połowie 2021 roku w Gminie Ryglice podwyżek cen za ścieki i wodę nie będzie. Jest to już oficjalna informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” , a zarazem bardzo dobra informacja dla mnie, jak również dla mieszkańców Gminy Ryglice.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć